Marcin Niewczas

Prezes, Zarządca Nieruchomości

marcin.niewczas@resimar.pl

Licencjonowany zarządca nieruchomości oraz licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami. Ukończył studia magisterskie na kierunku Gospodarowanie Nieruchomościami wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego oraz podyplomowe studia z zakresu Pośrednictwa w obrocie Nieruchomościami na Uniwersytecie Warszawskim.

Kilkunastoletnie doświadczenie zdobywał w polskich i międzynarodowych firmach związanych z obsługą rynku nieruchomości, w tym nadzorował procesy związane z tworzeniem wspólnoty mieszkaniowej oraz jej bieżącym funkcjonowaniem po oddaniu do użytkowania.

 

Marianna Niewczas

Główna Księgowa

maja.niewczas@resimar.pl

ksiegowosc@resimar.pl

 

Absolwentka kierunku bankowość i finanse Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie posiada od ponad 10 lat Licencję Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, a także 20 letnie doświadczenie na stanowisku głównej księgowej w spółkach z o.o. W naszej firmie odpowiedzialna jest oczywiście za stronę księgową i finansową wspólnot mieszkaniowych oraz naszej spółki.