Resimar Nieruchomości Sp. z o.o.

 

 

 


 

Siedziba spółki

ul. Majolikowa 23/20

            03-125 Warszawa

 

883 -555- 048

 

biuro@resimar.pl

 

Biuro – Księgowość

Al. Solidarności 155/2

            00-877 Warszawa

 

798-808-027

 

ksiegowosc@resimar.pl

 

 

RESIMAR Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Majolikowej 23/20, 03-125 Warszawa wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 645922  o numerze NIP 5242812980, numerze REGON 365836460.