KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ,

Możliwe jest przyjęcie przez firmę RESIMAR w drodze powierzenia na podstawie art. 18 ustawy o własności lokali funkcji Zarządu Wspólnoty i w ramach sprawowania tej funkcji  wykonywanie zleconych czynności np. prowadzenia księgowości wspólnoty, przygotowywania planu gospodarczego (krótko- i długo-okresowego) zapewnienia i nadzoru nad usługami związanymi z właściwym utrzymaniem lub polepszeniem stanu budynku, reprezentowanie Wspólnoty przed urzędami, sądami i innymi organami.

 

ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ,

W sytuacji, kiedy funkcję Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej sprawują samodzielnie jej członkowie, firma RESIMAR może wspierać ten Zarząd poprzez wykonywanie zleconych czynności np. prowadzenia księgowości wspólnoty, zapewnienia i nadzoru nad usługami związanymi z właściwym utrzymaniem lub polepszeniem stanu budynku itp.

 

 

POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Firma RESIMAR może pomóc w sprzedaży Państwa lokalu. Dla właścicieli lokali w zarządzanych przez nas nieruchomościach mamy specjalne oferty.